Publikációk

Oktatóink, hallgatóink, külsős szakemberek, szakértők cikkeinek adunk teret itt.Sok érdekes témáról olvashat, letölthető formában.

Online jelentkezés

Online jelentkezés

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál nyilvántartásba vett képző intézmény. Nyilvántartási száma: 10-0177-44 Érvényességi ideje: 2004. május 13-tól FOLYAMATOS!

Az Országos Írásszakértő Intézet KFT. fő tevékenysége a felnőttképzés, szakképzés valamint a vizsgáztatás. Az intézet elődje az Írásszakértő Betéti társaság 1996. július 22-én alakult. Immár 20 éve grafológus és írásszakértő képzéseket és vizsgákat szervezünk. A 2014. júniusi vizsgaidőszakkal bezárólag több, mint 1500 OKJ-s grafológus bizonyítványt és több mint 300 Írásszakértő tanúsítvány adtunk át intézetünkben végzett grafológusoknak és írásszakértőknek. „Pedagógiai-grafológia” c. akkreditált pedagógus tovább képzésünkben számos tanár, tanító, óvónő ismerte meg munkája során kiválóan alkalmazható grafológia munka területeit. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott és engedélyezett akkreditált pedagógus képzésének száma: OKM-1/83/2010.

Képzési rendszerünk struktúrája egymásra épülő, többszintes. Iskolánk az iskolarendszeren kívüli oktatásról szóló jogszabályoknak megfelelően működik.

- Grafológus egyéb szakmai képzés

- Írásszakértő szakmai képzés    (Budapest)

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Képzési tájékoztató a grafológus képzéshez

Indul: 2017. szeptember 16.-án,

2-3 hetente  SZOMBAT-i napokon

Oktató: Katona Ágnes

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 3-ig !!!

Jelentkezés bemeneti feltétele: érettségi bizonyítvány

Előzetesen elvárt ismeret: Számítástechnikai alapismeretek

Tanulmányi idő: három félév (tantárgybeosztást lásd. Tematikák)

Képzés díja: 99.060 Ft / félév (részletfizetés és kedvezmények lásd: árak)

1. típusú képzés formája: - modulrendszerű, csoportos képzés

Képzés helyszíne: Budapest és megyeszékhelyek, ahol a jelentkezők száma eléri az induláshoz szükséges minimum létszámot. (A képzési helyszínt és a féléves konzultációk időpontját az órarendben fogjuk megküldeni.)

Konzultációk előre kiküldött féléves órarend szerint, két-három hetente szombati és/esetenkénti vasárnapi napokon napokon 9-15 között.

2. típusú képzés formája: távoktatás. e-learning

A képzés helyszíne: Csak budapesti konzultációs helyszínnel választható.

Rugalmas képzési forma.  Legyél itthon, vagy külföldön folyamatosan hozzáférhetsz a tanulmányi rendszerhez. Az időbeosztásodhoz alakíthatod, elérhető számodra a nap minden szakában.

Személyes konzultációk havonta egy alkalommal, féléves órarend szerint.

A képzés zárása: A képzés eredményes befejezése után záró vizsgára lehet jelentkezni.

A képzés elvégzését igazoló okirat: Az Országos Írásszakértő Intézet Kft.

GRAFOLÓGUS oklevele

Grafológus képzési programunk ismertetője:

Az Országos Írásszakértő Intézet Kft. az országban  egyedülálló módon, saját grafológiai programját államilag akkreditáltatta. A program akkreditáció érvényessége 2015. március 31-én lejárt, de ezen akkreditált képzési program szerint tanítjuk továbbra is a grafológiát. Az ismertető szövege a továbbiakban megegyezik az akkreditált grafológus képzés ismertetőjével. A képzési programba, az OKJ-ban még nem szereplő újabb szakmai ismeretek kerültek. (Személyiség-lélektani modellek, rezonometria,)

Jó szakember = jó munka.

Keresd a minőséget, tanulj itt.

Olyan grafológus szakemberereket képzünk, akik a képzés során elsajátított ismereteikre alapozva a kézírás és más hasonló grafikus produktum pl. rajz, firkák felhasználásával a vizsgált személyre vonatkozó pszichés, és szomatikus jellemzőket. Saját programunk alapján képessé válik átlátni a különféle személyiségmodellek eltérő és különböző jellegzetességeit, majd közös szintézisbe emelni azokat. Az így képzett grafológus a tanulmányai során képessé válik a grafikum  jellemzőihez – a grafológia elméleti ismeretei felhasználásával – személyiségjellemzőket, fizikai, pszichikai, biológiai állapotokat hozzárendelni; valamint   mindezeket úgy dokumentálni, hogy megállapításai másik szakember számára is követhetők és bizonyító erejűek legyenek. A grafológusi munka jól körülhatárolható és önálló része a grafikum vélhető keletkezési körülményeinek feltárása, amely magában foglalja a speciális pszichikai és fizikai állapotra (fáradtság, kimerültség, kényszerítés, beszámíthatatlanság /mentális, pszichés okokból, illetve különféle szerek használata következtében előálló / stb.) vonatkozó utalást is . A grafológus szakember a megszerzett tudására támaszkodva felkérhető minden olyan területen való közreműködésre, tanácsadásra és konzultációra, ahol az írásvizsgálati módszerek eredményeinek alkalmazásával kiegészítheti, vagy új megvilágításba helyezheti a vizsgált személy élethelyzetével kapcsolatos információkat. A grafológus alkalmazható pl. az alábbi területeken: személyügyi kérdésekben (munkatárs-kiválasztás), pályaorientáció, pedagógiai, kapcsolati, párkapcsolati, mentálhigiénés, kriminalisztikai kérdésekben, klinikai (patológiai) esetekben.

Grafológus képzésünket ajánljuk.

Emberi erőforrásokkal foglalkozó szakemberek részére úgy a gazdasági szférában, mint a közszolgálati szférában egyaránt. Munkaerő piacon munkavállalók közvetítésével, kiválasztásával foglalkozók, személyzeti és pályaválasztási szakértőknek. Munkahelyeken a vezetői alkalmasság, kiválasztás, csapatépítés terén dolgozók részére.  Oktatásban, pedagógiában, gyógypedagógiában dolgozók, óvónők, tanárok, tanítók. Szociális területen dolgozók, így a szociális munkások, szociális segítők, szociális gondozók. Pszichológusok, családsegítők. A rendőrségen bűnüldözéssel, bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberek, rendőrök. A büntetés végrehajtásban az elítéltekkel foglalkozó munkatársak részére.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Írásszakértő  szakmai képzés 2017. szeptember 24. Budapest

Oktató: Katona Ágnes írásszakértő, írásanalitikus, grafológus (20 évig iü. szakértő)

Helyszín: Budapest Karolina út

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 3-ig.

Tanulmányi idő: Két félév

Képzés jellege: levelező (órák 2 hetente VASÁRNAP 9-15 óra között)

Ára: 99 060 Ft (lásd Árak menüpont)

 

A jelentkezés feltétele: érettségi, büntetlen előélet és számítógépes alapismeretek.

Akik nem rendelkeznek előzetes, az írásparaméterekkel kapcsolatos mérési tudással, azok is elsajátíthatják a kurzuson, (a megváltozott tematika alapján) a szükséges zóna, dőlésszög, stb mérési ismereteket.

Az írásazonosítók véleményeinek különösen megalapozottnak és hozzáértőnek kell lennie, tekintettel arra, hogy szakvéleményeik az jogszolgáltatásban okirati  bizonyítékként használhatók. A mi iskolánkban nem cél az írásazonosítók ”túltermelése”, de a minőségi képzés igen. A mai korszerűsített írásazonosítás fontos eleme az objektív mérés, a legújabb tudományos kutatások eredményeinek használata, melyet elő is ír a 2005. évi XLVII. törvény 1.§.-a.

Az írásazonosító nem a személyiségjegyekre, hanem az azonosságra, és a különbözőségre koncentrál. Vizsgálja a hamisítások tényét, okiratok eredetiségét, stb.  A tanulmányi év szakértői jogot, számítástechnikai és műszerismeretet, büntetőjogot, kriminalisztikát tartalmaz.  Szakdolgozat megírásával és szakértői vélemények készítésével zárul. A sikeres záróvizsga letétele után az Országos Írásszakértő Intézet Kft. írásszakértői magánoklevelét kapják a hallgatóink, mellyel eseti szakértőként (2005. évi XLVII. törvény 1.§ 3. bekezdése) főleg bíróságok, ügyészségek, rendőrségek munkáját segíthetik. Polgári peres ügyekben is gyakoriak az ügyvédi felkérések aláírás azonosításra akár végrendelet, akár bármilyen szerződés vonatkozásában. Ez a végzettség önmagában nem elegendő az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való bekerüléshez.

Képesítést igazoló dokumentum:

Országos írásszakértő Intézet tanúsitványa: "Írásazonosító szakértő" megnevezéssel

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Személyiségkép készítés szabadkurzus.

Előadó: Katona Ágnes,  grafológus szakértő, írásanalitikus szaktanácsadó és írásszakértő,
Időpont: 2017. április 8.

Helyszín: Budapest

Jelentkezés módja:  befizetéséről szóló igazolás valamint a résztvevő adatainak (neve, címe, telefonszáma) beküldése  (email) Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Országos Írásszakértő Intézet Kft. Erste Banknál vezetett 11994507 -06410438- 10000001 számú számlára. A közleményben kérjük feltüntetni a részvevő nevét, „személyiségkép készítés”

A kurzus tartalmi ismertetője:

Hogyan áll össze a mért adatokból a személyiségkép? Melyek ezen személyiség gyengéi és erősségei, milyen hajtőerők mozgatják? Milyen személyiségmodellek kerülnek beépítésre a komplex személyiségképbe?

A helyszínen résztvevők saját kézírást készítenek, majd a kurzus végén saját maguk válaszolnak az általam feltett, s a kézírásukra vonatkozó kérdésre. Amennyiben nem szeretnének nyilvánosan megnyilatkozni: ráírják saját kézírásukra a választ, s hazavihetik az írásmintájukat. Oktatási segédletként kiosztásra kerülnek grafikonszerkesztési segédletek, érdekes grafikai szimbólumok a kézírásban, egyéb írásminták a gyakorlásra. Bemutatom a személyiségkép készítés logikai sémáját, felhívom a figyelmet dilettantizmus és általánosítás veszélyeire. Érintem a személyiség-lélektani modelleket, melyek beépülnek a komplex személyiségképbe. Egészében véve rugalmasra tervezem a kurzust, lehetővé téve az ott jelenlévők kérdései szerinti irányváltást.


A kurzus ajánlott minden grafológus hallgatónak és végzett grafológusnak is.
A már végzett hallgatóknak is kézzelfogható segítséget nyújt ismereteik elmélyítésében és szűrésében.

Mindenkinek, akit érdekel egy komplex megközelítés arra vonatkozólag, miért is vagyunk olyanok amilyenek, s miért is érezzük néha könnyűnek, néha igen nehéznek  azokat a belső impulzusainkat, amik valamilyen irányba mozdítanak minket.

--------------------------------------------------------------------------------------

Grafológia továbbképzés előadás sorozat

Előadó: Urbán Gabriella okleveles írásanalitikus, grafológus-szakértő

Budapesten. A helyszínről a jelentkezőket e-mailben értesítjük!

Az előadások témája és időpontjai hamarosan itt!

Ne teljen grafológia nélkül a nyár, találkozzunk júniusban és augusztusban!

A jelentkezéseket e-mailben folyamatosan fogadjuk. A részvétel korlátozott, az első 20 fő jelentkezését fogadjuk el.

Ára: 10.000,- Ft/ nap

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gyermekrajz elemzés szabadkurzus


Előadó: Urbán Gabriella okleveles írásanalitikus, grafológus-szakértő, vezető szaktanácsadó

Helyszín: Budapest

Időpont:  2016. október 16. vasárnap 9-15 óráig

Jelentkezéseket e-mailben folyamatosan fogadjuk, de a részvétel korlátozott, az első 20 fő jelentkezését fogadjuk el.

Ára: 9.900 Ft

Jelentkezés módja: 9.900,- Ft befizetéséről szóló igazolás valamint a részt vevő adatinak (neve, címe, telefonszáma) beküldése (mindkét emailcímre!)

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Országos Írásszakértő Intézet Kft. Erste Banknál vezetett 11994507- 06410438 -10000001 számú számlára.A közleményben kérjük feltüntetni a részvevő nevét, „gyermekrajz elemzés Budapest”

Gyermekrajz elemzés tartalmi ismertető:

A gyermekírások elemzése komoly felkészültséget, és speciális ismereteket kíván a grafológustól, mégis sokszor kevés az információ a gyermek fejlődéséről, lelki egészségéről, problémáiról. A gyermekrajzon megjelenik a gyermekek érzelmi élete, szociabilitása, énképe, világhoz való viszonyulása. Ehhez kívánunk kulcsot adni a 7,5 órás kurzuson. A résztvevők megismerhetik a gyermekrajz-vizsgálat alapjait, vizsgálati szempontjait és jelentését.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tanácsadás technikák" pszichológia szabadkurzus grafológus képzéshez

Előadó: Ámon Angéla Pszichológus

Helyszín: Budapest, (A jelentkezőket e-mailben értesítjük.)

Időpont: A grafológus képzés  órarendjétől függően 2016 őszén egy szombat vagy vasárnap 9-15 között

Ára: 9.900 Ft

Jelentkezés módja: 9.900,- Ft befizetéséről szóló igazolás beküldése (irodai e-mail címre kérjük!)

Országos Írásszakértő Intézet Kft. Erste Banknál vezetett 11994507 -06410438 -10000001 számú számlára vagy kérjen csekket az oktatójától. A közleményben kérjük feltüntetni a részvevő nevét, „Tanácsadás tech. psz. Bp.”

A kurzus célja a különböző tanácsadási technikák, terápiás lehetőségek megismertetése. Milyen terápiás lehetőségek léteznek,, hogyan működnek, és milyen esetben ajánlhatók, alkalmazhatók a grafológia területén.

------------------------------------------------------------------------------------

Felnőtt rajzelemzés szabadkurzus

Előadók: Urbán Gabriella okleveles írásanalitikus, grafológus-szakértő, vezető szaktanácsadó

Helyszín:  Budapest, a jelentkezőket e-mailben értesítjük

Időpont: 2017. április 30. vasárnap

Jelentkezési határidő: a jelentkezéseket e-mailben folyamatosan fogadjuk.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A részvétel korlátozott, 20 fő jelentkezését tudjuk fogadni.

Ára: 9.900 Ft

Jelentkezés módja: 9.900,- Ft befizetéséről szóló igazolás beküldése (mindkét megadott e-mail !)

Országos Írásszakértő Intézet Kft. Erste Banknál vezetett 11994507-06410438 -10000001 számú számlára. A megjegyzésben kérjük feltüntetni a "részvevő nevét, felnőttrajz elemzés”

Amennyiben a kurzus elmaradna, hiánytalanul visszautaljuk az összeget!Felnőttrajzok elemzése kurzus tematikája:

A kurzuson a résztvevők betekintést kapnak a felnőttrajzok elemzésének lehetőségeibe. Esettanulmányok segítségével bemutatjuk a felnőttrajz tesztek és a kézírás közös pontjait, és a különbségekben rejlő lehetőségeket.

A nap végén kipróbálhatják a szerzett tudásukat, kiscsoportos formában, rajzok elemzésén keresztül.

--------------------------------------------------------------------------------------

Grafológiai módszerek: Rezonometria képzés  Budapesten

2017. február 26.

Jelentkezési határidő: 2017. febr. 20. (a részvétel korlátozott,  20 fő jelentkezését tudjuk fogadni.)

Tanulmányi idő: egy félév 45 óra

Képzés helyszíne:  Budapest

A képzés díja: 58.000

Képzés jellege: levelező vasárnap  9.00 -15.00 óra között 6 alkalommal

Ajánlott a grafológus, vagy grafológus szakasszisztens végzettség, valamint a mérősablonnal történő mérés ismerete.

Jelentkezés: e-mailben (név, cím, telefonszám)

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. és

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Befizetés az Erste Bank számlaszámra: 11994507-06410438-10000001   vagy a helyszínen

A rezonometria az utóbbi évtized grafológiai eredménye, Dr. Szidnai László által kifejlesztett módszer. Az írás mérésén alapul, és nem más, mint az írás belső arányainak elemzése. Speciális mérőeszközzel mért adatokkal dolgozunk.

Iskolánk hallgatói ismerik ennek a „mérősablonnak” a használatát.

A hagyományos grafológia segítségével megismerhetjük a duktor viselkedését: mit tesz, hogyan reagál különböző helyzetekben, a rezonometriai elemzéssel viszont a miértet is megtaláljuk. Miért érzi magát rosszul a bőrében, miért nem tud bizonyos helyzeteken túllépni, miért ismétlődnek vele mindig ugyanúgy bizonyos dolgok, pl.: miért követi el mindig ugyanazt a hibát? A módszer a tudatalatti mechanizmusokat tárja fel, így talál választ az ilyen típusú kérdésekre.

Ha pedig megvan az ok, akkor az utána következő kérdésre is megvan a válasz: mit tegyen, hogy jobb legyen?

A kurzus a módszer alapjaiba vezet be, és megtanít másképpen ránézni az írásokra. Azoknak ajánljuk, akik tisztában vannak a grafológia alapjaival legalább a tömbtől az oválokig.

 

 
Könyveink

Munkatársak
Facebook oldalunk

Tekintse meg Facebook oldalunkat is, "Ágnes Katona" név alatt.