Publikációk

Oktatóink, hallgatóink, külsős szakemberek, szakértők cikkeinek adunk teret itt.Sok érdekes témáról olvashat, letölthető formában.

Nyomtatható Jelentkezési lap

Nyomtatható jelentkezési lap

vagy Online jelentkezés

Online jelentkezés

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál nyilvántartásba vett képző intézmény. Nyilvántartási száma: 10-0177-44 Érvényességi ideje: 2004. május 13-tól folyamatos!

Az Országos Írásszakértő Intézet Kft. fő tevékenysége a felnőttképzés, szakképzés valamint a vizsgáztatás. Az intézet elődje az Írásszakértő Betéti társaság 1996. július 22-én alakult. Immár 19 éve grafológus és írásszakértő képzéseket és vizsgákat szervezünk. A 2014. júniusi vizsgaidőszakkal bezárólag több, mint 1000 OKJ-s grafológus bizonyítványt és több mint 200 Írásszakértő tanúsítvány adtunk át intézetünkben végzett grafológusoknak és írásszakértőknek. „Pedagógiai-grafológia” c. akkreditált pedagógus tovább képzésünkben számos tanár, tanító, óvónő ismerte meg munkája során kiválóan alkalmazható grafológia munka területeit. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott és engedélyezett akkreditált pedagógus képzésének száma: OKM-1/83/2010.

Képzési rendszerünk struktúrája egymásra épülő, többszintes. Iskolánk az iskolarendszeren kívüli oktatásról szóló jogszabályoknak megfelelően működik.

- Grafológus egyéb szakmai képzés

- Írásszakértő szakmai képzés    (Budapest, Szeged)

(Az alább felsorolt három képzésfajta már nem indul, de a múltbeli tevékenységünk szemléltetése végett marad fent a honlapon.)

- Pedagógus akkredtilát továbbképzés (2015. május 16-ig, már nem indul)

- Grafológus akkreditált képzés (2015. 03.31-ig, már nem indul!)

- Grafológus emeltszintű OKJ (2013. 08. 31-ig, már nem indul!)

Eddigi képzési kínálatunkból kikerültek, az akkreditált képzések, mert maga az "akkreditáció", mint állami minősítési forma megszűnt!

Megmaradtak az elnevezések, továbbra is oktatjuk a fenti képzéseket, ugyanazon tematikával, csak a végén nem akkreditált lesz a választott képzés Tanúsítványa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Képzési tájékoztató a grafológus képzéshez

2016. szeptember 26.-án

Jelentkezési határidő: 2016. október 30-ig

Jelentkezés bemeneti feltétele: érettségi bizonyítvány

Előzetesen elvárt ismeret: Számítástechnikai alapismeretek

Tanulmányi idő: három félév (tantárgybeosztást lásd. Tematikák)

Képzés díja: 99.060 Ft / félév (részletfizetés és kedvezmények lásd: árak)

1. típusú képzés formája: - modulrendszerű, csoportos képzés

Képzés helyszíne: Budapest és megyeszékhelyek, ahol a jelentkezők száma eléri az induláshoz szükséges minimum létszámot. (A képzési helyszínt és a féléves konzultációk időpontját az órarendben fogjuk megküldeni.)

Konzultációk előre kiküldött féléves órarend szerint, két-három hetente szombati és/esetenkénti vasárnapi napokon napokon 9-15 között.

2. típusú képzés formája: távoktatás. e-learning

A képzés helyszíne: Csak budapesti konzultációs helyszínnel választható.

Rugalmas képzési forma.  Legyél itthon, vagy külföldön folyamatosan hozzáférhetsz a tanulmányi rendszerhez. Az időbeosztásodhoz alakíthatod, elérhető számodra nap minden szakában.

Személyes konzultációk havonta egy alkalommal, féléves órarend szerint.

A képzés zárása: A képzés eredményes befejezése után záró vizsgára lehet jelentkezni.

A képzés elvégzését igazoló okirat: Az Országos Írásszakértő Intézet Kft.

Grafológus tanusítványa

Grafológus képzési programunk ismertetője:

Az Országos Írásszakértő Intézet Kft. az országban  egyedülálló módon, saját grafológiai programját államilag akkreditáltatta. A program akkreditáció érvényessége 2015. március 31-én lejárt, de ezen akkreditált képzési program szerint tanítjuk továbbra is a grafológiát. Az ismertető szövege a továbbiakban megegyezik az akkreditált grafológus képzés ismertetőjével. A képzési programba, az OKJ-ban még nem szereplő újabb szakmai ismeretek kerültek. (Személyiség-lélektani modellek, rezonometria,)

Jó szakember = jó munka.

Keresd a minőséget, tanulj itt.

Olyan grafológus szakemberereket képzünk, akik a képzés során elsajátított ismereteikre alapozva a kézírás és más hasonló grafikus produktum pl. rajz, firkák felhasználásával a vizsgált személyre vonatkozó pszichés, és szomatikus jellemzőket. Saját programunk alapján képessé válik átlátni a különféle személyiségmodellek eltérő és különböző jellegzetességeit, majd közös szintézisbe emelni azokat. Az így képzett grafológus a tanulmányai során képessé válik a grafikum  jellemzőihez – a grafológia elméleti ismeretei felhasználásával – személyiségjellemzőket, fizikai, pszichikai, biológiai állapotokat hozzárendelni; valamint   mindezeket úgy dokumentálni, hogy megállapításai másik szakember számára is követhetők és bizonyító erejűek legyenek. A grafológusi munka jól körülhatárolható és önálló része a grafikum vélhető keletkezési körülményeinek feltárása, amely magában foglalja a speciális pszichikai és fizikai állapotra (fáradtság, kimerültség, kényszerítés, beszámíthatatlanság /mentális, pszichés okokból, illetve különféle szerek használata következtében előálló / stb.) vonatkozó utalást is . A grafológus szakember a megszerzett tudására támaszkodva felkérhető minden olyan területen való közreműködésre, tanácsadásra és konzultációra, ahol az írásvizsgálati módszerek eredményeinek alkalmazásával kiegészítheti, vagy új megvilágításba helyezheti a vizsgált személy élethelyzetével kapcsolatos információkat. A grafológus alkalmazható pl. az alábbi területeken: személyügyi kérdésekben (munkatárs-kiválasztás), pályaorientáció, pedagógiai, kapcsolati, párkapcsolati, mentálhigiénés, kriminalisztikai kérdésekben, klinikai (patológiai) esetekben.

Grafológus képzésünket ajánljuk.

Emberi erőforrásokkal foglalkozó szakemberek részére úgy a gazdasági szférában, mint a közszolgálati szférában egyaránt. Munkaerő piacon munkavállalók közvetítésével, kiválasztásával foglalkozók, személyzeti és pályaválasztási szakértőknek. Munkahelyeken a vezetői alkalmasság, kiválasztás, csapatépítés terén dolgozók részére.  Oktatásban, pedagógiában, gyógypedagógiában dolgozók, óvónők, tanárok, tanítók. Szociális területen dolgozók, így a szociális munkások, szociális segítők, szociális gondozók. Pszichológusok, családsegítők. A rendőrségen bűnüldözéssel, bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberek, rendőrök. A büntetés végrehajtásban az elítéltekkel foglalkozó munkatársak részére.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Írásszakértő  szakmai képzés 2016. szeptember 20. Budapest

Jelentkezési határidő: 2016. október 30-ig.

10 fő jelentkezése esetén bármely megyeszékhely.

SZEGEDEN is indul 2016. október végén! (szervezés alatt)

Tanulmányi idő: Két félév

Képzés jellege: levelező (órák 2 hetente VASÁRNAP 9-15 óra között)

Ára: 99 060 Ft (lásd Árak menüpont)

Jelentkezés feltétele: az "alap" grafológiai fogalmak, mérések tudása. Ha ez nincs meg, úgy is elkezdhető, de menet közben a "Grafológiai alapismeretek" c. tankönyvünkből otthon kell felzárkózni. Ezen alapismeretek elsajátítása magánórák keretében is lehetséges, amit olyan grafológus adhat, akinek OKJ-s bizonyítványa van. Cégünk elismeri minden ilyen grafológus felkészítési jogát.

A szakfogalmakat és a mérés alapmódszerét a "Grafológusképzés" kurzus első félévén lehet elsajátítani. Maga az írásszakértő képzés elkezdése, már ezekre az alapfogalmakra és a feltételezett mérési tudásra építkezik.

Az írásazonosítók véleményeinek különösen megalapozottnak és hozzáértőnek kell lennie, tekintettel arra, hogy szakvéleményeik az jogszolgáltatásban okirati  bizonyítékként használhatók. A mi iskolánkban nem cél az írásazonosítók ”túltermelése”, de a minőségi képzés igen. A mai korszerűsített írásazonosítás fontos eleme az objektív mérés, a legújabb tudományos kutatások eredményeinek használata, melyet elő is ír a 2005. évi XLVII. törvény 1.§.-a.

Az írásazonosító nem a személyiségjegyekre, hanem az azonosságra, és a különbözőségre koncentrál. Vizsgálja a hamisítások tényét, okiratok eredetiségét, stb.  A tanulmányi év szakértői jogot, számítástechnikai és műszerismeretet, büntetőjogot, kriminalisztikát tartalmaz.  Szakdolgozat megírásával és szakértői vélemények készítésével zárul. A sikeres záróvizsga letétele után az Országos Írásszakértő Intézet Kft. írásszakértői magánoklevelét kapják a hallgatóink, mellyel eseti szakértőként (2005. évi XLVII. törvény 1.§ 3. bekezdése) főleg bíróságok, ügyészségek, rendőrségek munkáját segíthetik. Polgári peres ügyekben is gyakoriak az ügyvédi felkérések aláírás azonosításra akár végrendelet, akár bármilyen szerződés vonatkozásában. Ez a végzettség önmagában nem elegendő az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való bekerüléshez.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Az alábbi képzés már nem indul (de még vannak másodéves hallgatók), ezért hagytuk fönt az ő képzési feltételeiket és tematikai iránymutatást.

Képzési tájékoztató a grafológus PL-8622 számú államilag akkreditált szakmai képzéshez (2015. március 31-ig)

Jelentkezés bemeneti feltétele: érettségi bizonyítvány

Előzetesen elvárt ismeret: Számítástechnikai alapismeretek

Tanulmányi idő: három félév (tantárgybeosztást lásd. Tematikák)

Képzés díja: 78.000 Ft / félév (részletfizetés és kedvezmények lásd: árak)

Képzés formája: - modulrendszerű, csoportos képzés

(Budapesten a konzultációk az első félévben havonta két péntek délután és egy vasárnap, előre kiküldött féléves órarend szerint, a második félévtől egy félévben hét alkalommal, két-három hetente szombati napokon 9-15 között.)

- modulrendszerű, távoktatásos képzés budapesti képzési helyszínnel (konzultációk az első félévben havonta egy vasárnap, előre kiküldött féléves órarend szerint)

Képzés helyszíne: Budapest és megyeszékhelyek, ahol a jelentkezők száma eléri az induláshoz szükséges minimum létszámot. ( a képzési helyszíneket és féléves konzultációk időpontját az órarendben fogjuk megküldeni. Vidéken a konzultációk általában két hetente szombati napokon, féléves órarend szerint.)

A képzés zárása: A képzés eredményes befejezése után záró vizsgára lehet jelentkezni.

A képzés elvégzését igazoló okirat: Grafológus tanúsítvány

Az akkreditált Grafológus képzési programunk ismertetője:

Az Országos Írásszakértő Intézet Kft. az országban  egyedülálló módon, saját grafológiai programját államilag akkreditáltatta. Ebben a programban, az OKJ-ban még nem szereplő újabb szakmai ismeretek kerültek bele. (Személyiség-lélektani modellek, rezonometria,)  Így cégünk az idén is államilag ellenőrzött, egyedülálló minőségi képzést nyújt ezen a területen.

Jó szakember = jó munka.

Keresd a minőséget, tanulj itt.

Olyan grafológus szakemberereket képzünk, akik a képzés során elsajátított ismereteire alapozva a kézírás és más hasonló grafikus produktum pl. rajz, firkák felhasználásával a vizsgált személyre vonatkozó pszichés, és szomatikus jellemzőket. Saját programunk alapján képessé válik átlátni a különféle személyiségmodellek eltérő és különböző jellegzetességeit, majd közös szintézisbe emelni azokat. Az így képzett grafológus a tanulmányai során képessé válik a grafikum  jellemzőihez – a grafológia elméleti ismeretei felhasználásával – személyiségjellemzőket, fizikai, pszichikai, biológiai állapotokat hozzárendelni; valamint   mindezeket úgy dokumentálni, hogy megállapításai másik szakember számára is követhetők és bizonyító erejűek legyenek. A grafológusi munka jól körülhatárolható és önálló része a grafikum vélhető keletkezési körülményeinek feltárása, amely magában foglalja a speciális pszichikai és fizikai állapotra (fáradtság, kimerültség, kényszerítés, beszámíthatatlanság /mentális, pszichés okokból, illetve különféle szerek használata következtében előálló / stb.) vonatkozó utalást is . A grafológus szakember a megszerzett tudására támaszkodva felkérhető minden olyan területen való közreműködésre, tanácsadásra és konzultációra, ahol az írásvizsgálati módszerek eredményeinek alkalmazásával kiegészítheti, vagy új megvilágításba helyezheti a vizsgált személy élethelyzetével kapcsolatos információkat. A grafológus alkalmazható pl. az alábbi területeken: személyügyi kérdésekben (munkatárs-kiválasztás), pályaorientáció, pedagógiai, kapcsolati, párkapcsolati, mentálhigiénés, kriminalisztikai kérdésekben, klinikai (patológiai) esetekben.

Akkreditált grafológus képzésünket ajánljuk.

Emberi erőforrásokkal foglalkozó szakemberek részére úgy a gazdasági szférában, mint a közszolgálati szférában egyaránt. Munkaerő piacon munkavállalók közvetítésével, kiválasztásával foglalkozók, személyzeti és pályaválasztási szakértőknek. Munkahelyeken a vezetői alkalmasság, kiválasztás, csapatépítés terén dolgozók részére.  Oktatásban, pedagógiában, gyógypedagógiában dolgozók, óvónők, tanárok, tanítók. Szociális területen dolgozók, így a szociális munkások, szociális segítők, szociális gondozók. Pszichológusok, családsegítők. A rendőrségen bűnüldözéssel, bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberek, rendőrök. A büntetés végrehajtásban az elítéltekkel foglalkozó munkatársak részére.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Erre a képzésre már nem lehet jelentkezni! Megszűnt az "állami akkreditáció", mint minőségbiztosítási forma. Ugyanezen tematika szerint oktatjuk a Grafológus-képzésünket, melynek végén magánintézmény magánoklevelét kapják a végzettek.

Grafológus emeltszintű  OKJ (két típusú képzés 2013. augusztus 31-ig!).

Jelentkezés bemeneti feltétele: érettségi bizonyítvány

1. típus: Tanulmányi idő: négy félév (tantárgybeosztást lásd. Tematikák)

Képzés jellege : modulrendszerű, levelező (órák 2-3 hetente szombaton 9-15 óra között)

Képzés helyszíne: minden megyeszékhely és Budapest( a képzési helyszíneket és féléves konzultációk időpontját az órarendben fogjuk megküldeni.)


2. típus: Tanulmányi idő: két félév (intenzív,távoktatás jellegű, feltétel az internet és alapszintű számítástechnikai ismeretek)

Képzés jellege : modulrendszerű, távoktatás (havonta egy konzultációs nap)

A képzés befejezése után OKJ-s Grafológus (OKJ 54 725 01 0000 00 00) vizsgára lehet jelentkezni.

Tevékenysége szerint a grafológus az író személy pszichológiai értelemben vett személyiségére tehet megállapítást. A személyiségkép tartalmazza az író személy önmagához és a külvilághoz való viszonyulásának legfontosabb paramétereit. Foglalkozik még a munkavégzési jellemzőkkel, az érzelmi élet legfontosabb összetevőivel, akarati funkciókkal. A grafológus tanácsot adhat különböző problémás élethelyzetekben. Ismeri a pályaválasztás, a párkapcsolati és pedagógiai grafológia területeit, valamint az orvosi diagnosztikában használható irásjellegzetességeket.

Elhelyezkedési lehetőségeik rendkívül változatosak.. A "megfelelő személyiségű embert a megfelelő helyre" elv alapján segítenek a kiválasztásban. Pénzintézetek humánpolitikai osztályán is fontos a munkatársak kézírásának állandó vizsgálata, a személyek zavarása nélkül. A biztosító társaságok is alkalmaznak grafológusokat a felvételi szűrő kialakításánál, vagy a munkaerő megtartásához szükséges humán stratégia tervezéséhez. Munkaügyi Központok szintén alkalmaznak grafológusokat annak eldöntéséhez, hogy kinek milyen munkakör felelne meg jobban. Társkereső irodák ma már elképzelhetetlenek ilyen mellékszolgáltatás nélkül, ahol a beérkezett kézzel írt levelek alapján segítenek sorrendiséget felállítani, a megadott szempontok szerint. Rendőrségi felkérés alapján, külső, eseti szakvélemény-készítésével szintén gyakran bízzák meg végzett hallgatóinkat. Grafológusi végzettséggel kiváltható a vállalkozói igazolvány, s ennek birtokában valóban széleskörű humán tevékenység alakítható ki.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

(már nem indul!)

Pedagógiai - grafológia akkreditált pedagógus továbbképzés (OKM-1/83/2010.).

Ajánlott:általános iskolai alsó tagozatos tanítók, felső tagozatos tanárok, gimnáziumi tanárok és szakképző intézmények pedagógusai, szakoktatói, iskola pszichológusok, gyógypedagógusok, konduktorok, szociálpedagógusok, logopédusok, kollégiumi nevelők számára.

A résztvevők a grafológia alapjain és módszerein túl jártasságot szereznek a pedagógiai jellegű problémákat okozó, kézírásban megjelenő speciális személyiségjellemzők és körülmények felismerésében. A képzés célja a pedagógiai munka eredményességének fokozása: a pedagógusok felkészítése a jobb önismeretre, a diákok személyiségfejlődési irányainak, a krízishelyzeteknek, a devianciáknak a felismerésére, a kapcsolati zavarok okainak feltárására. A továbbképzés anyaga elősegíti, formálja a pedagógus problémaérzékenységét, -kezelését és empátiáját, gyermekközpontúsága elfogadó és segítőkész magatartásra ösztönzi a pedagógust, anyaga igazítható a NAT követelményeihez, szemléletéhez.

A továbbképzés elvégzése után a pedagógus képes lesz a grafikumból megállapítani egyebek között a következőket:

A diák önértékelési és önkontroll-jellemzőit, emocionális paramétereit, gondolkodásmód és munkavégzési mutatóit, a szorongást, a depressziót, a gátlások meglétét és mértékét, az agresszív késztetés és egyéb negatív érzelmek, indulatok mértékét, a beilleszkedési gondokat, a problémák pszichés hátterét

A Pedagógiai-grafológia c. alapítási engedélyünk 2015. május 16-ig volt érvényben. Az Országos Írásszakértő Intézet Kft. felmérést folytat a pedagógusok körében, annak érdekében, hogy 2015. szeptembertől új alapítási engedély birtokában újra indulhassanak a pedagógusok munkáját segítő pedagógus továbbképzéseink.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Személyiségkép készítés szabadkurzus.

Előadó: Katona Ágnes, igazságügyi grafológus szakértő, írásanalitikus szaktanácsadó és írásszakértő,
Időpont: 2016 tavasz

Helyszín: Budapest

Jelentkezés módja:  befizetéséről szóló igazolás valamint a részt vevő adatinak (neve, címe, telefonszáma) beküldése (fax, e-mail) Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Országos Írásszakértő Intézet Kft. Erste Banknál vezetett 11994507 -06410438- 10000001 számú számlára. A közleményben kérjük feltüntetni a részvevő nevét, „személyiségkép készítés”

A kurzus tartalmi ismertetője:

Hogyan áll össze a mért adatokból a személyiségkép? Melyek ezen személyiség gyengéi és erősségei, milyen hajtőerők mozgatják? Milyen személyiségmodellek kerülnek beépítésre a komplex személyiségképbe?

A helyszínen résztvevők saját kézírást készítenek, majd a kurzus végén saját maguk válaszolnak az általam feltett, s a kézírásukra vonatkozó kérdésre. Amennyiben nem szeretnének nyilvánosan megnyilatkozni: ráírják saját kézírásukra a választ, s hazavihetik az írásmintájukat. Oktatási segédletként kiosztásra kerülnek grafikonszerkesztési segédletek, érdekes grafikai szimbólumok a kézírásban, egyéb írásminták a gyakorlásra. Bemutatom a személyiségkép készítés logikai sémáját, felhívom a figyelmet dilettantizmus és általánosítás veszélyeire. Érintem a személyiség-lélektani modelleket, melyek beépülnek a komplex személyiségképbe. Egészében véve rugalmasra tervezem a kurzust, lehetővé téve az ott jelenlévők kérdései szerinti irányváltást.


A kurzus ajánlott minden grafológus hallgatónak és végzett grafológusnak is.
A már végzett hallgatóknak is kézzelfogható segítséget nyújt ismereteik elmélyítésében és szűrésében.

Mindenkinek, akit érdekel egy komplex megközelítés arra vonatkozólag, miért is vagyunk olyanok amilyenek, s miért is érezzük néha könnyűnek, néha igen nehéznek  azokat a belső impulzusainkat, amik valamilyen irányba mozdítanak minket.

Szeretettel várlak benneteket:  Katona Ágnes


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grafológia továbbképzés előadás sorozat

Előadó: Urbán Gabriella okleveles írásanalitikus, grafológus-szakértő

Budapesten. A helyszínről a jelentkezőket e-mailben értesítjük!

Az előadások témája és időpontjai hamarosan itt!

Ne teljen grafológia nélkül a nyár, találkozzunk júniusban és augusztusban!

A jelentkezéseket e-mailben folyamatosan fogadjuk. A részvétel korlátozott, az első 20 fő jelentkezését fogadjuk el.

Ára: 10.000,- Ft/ nap

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gyermekrajz elemzés szabadkurzus


Előadó: Urbán Gabriella okleveles írásanalitikus, grafológus-szakértő, vezető szaktanácsadó

Helyszín: Budapest

Időpont:  2015.  szeptember 6-án, vasárnap 9-15 óráig

Jelentkezéseket e-mailben folyamatosan fogadjuk, de a részvétel korlátozott, az első 20 fő jelentkezését fogadjuk el.

Ára: 9.900 Ft

Jelentkezés módja: 9.900,- Ft befizetéséről szóló igazolás valamint a részt vevő adatinak (neve, címe, telefonszáma) beküldése (mindkét emailcímre!)

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Országos Írásszakértő Intézet Kft. Erste Banknál vezetett 11994507- 06410438 -10000001 számú számlára.A közleményben kérjük feltüntetni a részvevő nevét, „gyermekrajz elemzés Budapest”

Gyermekrajz elemzés

A gyermekírások elemzése komoly felkészültséget, és speciális ismereteket kíván a grafológustól, mégis sokszor kevés az információ a gyermek fejlődéséről, lelki egészségéről, problémáiról. A gyermekrajzon megjelenik a gyermekek érzelmi élete, szociabilitása, énképe, világhoz való viszonyulása. Ehhez kívánunk kulcsot adni a 7,5 órás kurzuson. A résztvevők megismerhetik a gyermekrajz-vizsgálat alapjait, vizsgálati szempontjait és jelentését.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tanácsadás technikák" pszichológia szabadkurzus grafológus képzéshez

Előadó: Ámon Angéla Pszichológus

Helyszín: Budapest, (A jelentkezőket e-mailben értesítjük.)

Időpont: A grafológus képzés  órarendjétől függően 2015 őszén egy szombat vagy vasárnap 9-15 között

Ára: 9.900 Ft

Jelentkezés módja: 9.900,- Ft befizetéséről szóló igazolás beküldése (irodai e-mail címre kérjük!)

Országos Írásszakértő Intézet Kft. Erste Banknál vezetett 11994507 -06410438 -10000001 számú számlára vagy kérjen csekket az oktatójától. A közleményben kérjük feltüntetni a részvevő nevét, „Tanácsadás tech. psz. Bp.”

A kurzus célja a különböző tanácsadási technikák, terápiás lehetőségek megismertetése. Milyen terápiás lehetőségek léteznek,, hogyan működnek, és milyen esetben ajánlhatók, alkalmazhatók a grafológia területén.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"A pszichikus jelenségek általános törvényszerűségei" pszichológia szabadkurzus

Előadó: Ámon Angéla Pszichológus

Időpont: A grafológus képzés első féléves órarendjétől függően 2015 őszén egy szombat vagy vasárnap 9-15 között

Helyszín: Budapest, (A jelentkezőket e-mailben értesítjük.)

Ára: 9.900 Ft

Jelentkezés módja: 9.900,- Ft befizetéséről szóló igazolás beküldése ( e-mail)

Országos Írásszakértő Intézet Kft. Erste Banknál vezetett11994507-06410438 -10000001 számú számlára vagy kérjen csekket az oktatójától. A közleményben kérjük feltüntetni a részvevő nevét, „általános lélektan Bp”

Az általános lélektani ismeretek segítségével az egészséges felnőtt ember lelki működésének, pszichikus alapjelenségeinek a megismerése, a pszichológiai szemléletmód kialakítása.

A mentális folyamatok hátterében zajló idegrendszeri folyamatok (agy-lélekkapcsolat) bemutatása, az egyes pszichés funkciók egészséges működésmódjának meghatározása, megkülönböztetése az egyes funkció-zavaroktól, a tudat, érzékelés-észlelés és képzelet, emlékezés, figyelem és koncentráció, gondolkodás, intelligencia és kreativitás, tanulás, motiváció, érzelmek esetében.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"A személyiség dinamikája" pszichológia szabadkurzus grafológus képzéshez

Időpont: A grafológus képzés második órarendjétől függően 2015 őszén egy szombat vagy vasárnap 9-15 között

Helyszín: Budapest, (A jelentkezőket e-mailben értesítjük.)

Ára: 9.900 Ft

Jelentkezés módja: 9.900,- Ft befizetéséről szóló igazolás beküldése (fax, e-mail)

Országos Írásszakértő Intézet Kft. Erste Banknál vezetett11994507-06410438 -10000001 számú számlára. A közleményben kérjük feltüntetni a részvevő nevét, „Személyiség dinamikája Bp”

A fejlődéslélektani és személyiséglélektani ismeretek segítségével az egészséges és patológiás fejlődésmenet és lelki dinamizmus törvényszerűségeinek a megismerése.

A személyiség kialakulásában meghatározó tényezőknek (öröklődés, környezet, nevelés) és szerepüknek a bemutatására, az érés-fejlődés mozgatórugóinak az azonosítása.

A személyiség egyes komponenseinek a definiálása: temperamentum, karakter, én-kép, én-tudat, személyes és kollektív tudattalan, perszóna, árnyék, anima/animus, mély-én.

Inter- és intrapszichés konfliktusok kialakulásának okai, a komplexusos működésmód mechanizmusa


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felnőtt rajzelemzés szabadkurzus

Előadók: Urbán Gabriella okleveles írásanalitikus, grafológus-szakértő, vezető szaktanácsadó

Helyszín:  Budapest, a jelentkezőket e-mailben értesítjük

Időpont: 2016 február 28.

Jelentkezési határidő: a jelentkezéseket e-mailben folyamatosan fogadjuk.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A részvétel korlátozott az első 20 fő jelentkezését áll módunkban elfogadni.

Ára: 9.900 Ft

Jelentkezés módja: 9.900,- Ft befizetéséről szóló igazolás beküldése (mindkét megadott e-mail !)

Országos Írásszakértő Intézet Kft. Erste Banknál vezetett 11994507-06410438 -10000001 számú számlára. A megjegyzésben kérjük feltüntetni a "részvevő nevét, felnőttrajz elemzés”

Amennyiben a kurzus elmaradna, hiánytalanul visszautaljuk az összeget!Felnőttrajzok elemzése kurzus tematikája:

A kurzuson a résztvevők betekintést kapnak a felnőttrajzok elemzésének lehetőségeibe. Esettanulmányok segítségével bemutatjuk a felnőttrajz tesztek és a kézírás közös pontjait, és a különbségekben rejlő lehetőségeket.

A nap végén kipróbálhatják a szerzett tudásukat, kiscsoportos formában, rajzok elemzésén keresztül.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bevezetés a rajzelemzés módszereibe szabadkurzus

Előadók: Hajdaráné Kárpáti Zsuzsanna grafológus

Jelentkezési határidő: a jelentkezéseket e-mailben folyamatosan fogadjuk.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A szabadkurzusra minimum 15 jelentkezését várjuk.

Ára: 9.900 Ft

Jelentkezés módja: 9.900,- Ft befizetéséről szóló igazolás beküldése (fax, e-mail)

Országos Írásszakértő Intézet Kft. Erste Banknál vezetett11994507-06410438 -10000001 számú számlára. A megjegyzésben kérjük feltüntetni a részvevő nevét, „rajzelemzés Veszprém”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grafológiai módszerek: Rezonometria képzés  Budapesten 2015. őszén

Jelentkezési határidő a részvétel korlátozott az 20 fő jelentkezését fogadjuk.

Tanulmányi idő: egy félév 45 óra

Képzés helyszíne:  Budapest

A képzés díja: 48.000,- Ft+áfa

Képzés jellege: levelező vasárnap  9.00 -15.00 óra között 6 alkalommal

Ajánlott a grafológus, vagy grafológus szakasszisztens végzettség, valamint a mérősablonnal történő mérés ismerete.

Jelentkezés: e-mailben (név, cím, telefonszám)

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. és

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Befizetés az Erste Bank számlaszámra: 11994507-06410438-10000001   vagy a helyszínen

A rezonometria az utóbbi évtized grafológiai eredménye, Dr. Szidnai László által kifejlesztett módszer. Az írás mérésén alapul, és nem más, mint az írás belső arányainak elemzése. Speciális mérőeszközzel mért adatokkal dolgozunk.

Iskolánk hallgatói ismerik ennek a „mérősablonnak” a használatát.

A hagyományos grafológia segítségével megismerhetjük a duktor viselkedését: mit tesz, hogyan reagál különböző helyzetekben, a rezonometriai elemzéssel viszont a miértet is megtaláljuk. Miért érzi magát rosszul a bőrében, miért nem tud bizonyos helyzeteken túllépni, miért ismétlődnek vele mindig ugyanúgy bizonyos dolgok, pl.: miért követi el mindig ugyanazt a hibát? A módszer a tudatalatti mechanizmusokat tárja fel, így talál választ az ilyen típusú kérdésekre.

Ha pedig megvan az ok, akkor az utána következő kérdésre is megvan a válasz: mit tegyen, hogy jobb legyen?

A kurzus a módszer alapjaiba vezet be, és megtanít másképpen ránézni az írásokra. Azoknak ajánljuk, akik tisztában vannak a grafológia alapjaival legalább a tömbtől az oválokig.